Tampereen yliopiston visuaalisen journalismin maisteriohjelmassa tekemäni pro gradu -tutkielma hyväksyttiin marraskuussa 2018.

Pro gradussani tutkin, kuinka suomalaiset verkkoreportaasit ovat kehittyneet Helsingin Sanomissa ja Ylessä journalistisena juttutyyppinä 2000-luvun alusta nykypäivään. Tutkin myös, miten verkkoreportaaseja nykyisin tehdään näissä toimituksissa.

Tutkielmani Immersiota ja interaktiivisuutta: verkkoreportaasin kehitys Helsingin Sanomissa ja Ylessä 2000-luvun alusta nykypäivään voi lukea Tampereen yliopiston avoimesta julkaisuarkistosta eli Treposta.


Tampereen yliopiston journalistiikan ja viestinnän kandidaatintutkielmani valmistui joulukuussa 2014.

Kandidaatintutkielmassani tutkin musiikkiverkkomedia Nuorgamin tekemisen taustoja.

Tutkielmani Rakkaudesta lajiin: näin tehtiin Nuorgam voi lukea tästä.